pol-V

BIOMEDYCZNE LECZENIE AUTYZMU
I INNYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH

compuesto2020

 

Fundacja EcoMedica i Laboratorium Great Plains zapraszają do udziału 

Autyzm, AD(H)D, jak również inne zaburzenia rozwojowe i problemy behawioralne mają często przyczyny dietetyczne i/lub biologiczne, które mogą być skutecznie leczone, gdy są znane. Zabiegi te w połączeniu z innymi terapiami, pomagają wyeliminować zakłócenia, dzięki czemu terapie polegające na uczeniu się i modyfikacji zachowań mogą być bardziej skuteczne.  

Omówimy najczęstsze podstawowe problemy, które przyczyniają się do autyzmu, zespołu Aspergera, uogólnionego zaburzenia rozwoju AD(H)D, problemów behawioralnych i z nauką. Problemy te obejmują patogeny jelitowe, wrodzone błędy w metabolizmie, alergie pokarmowe, niedobory żywieniowe, detoksykację metali ciężkich, problemy żołądkowo-jelitowe (zaparcia/biegunka) oraz wrażliwość na żywność „pełną chemii”.

Nasi prelegenci pochodzą z różnych krajów i specjalizują się w biomedycznym leczeniu osób z autyzmem.Fundacja EcoMedica i Laboratorium Great Plains, Inc. zapraszają do udziału w tym wydarzeniu lekarzy, dietetyków, nauczycieli, wychowawców, terapeutów, rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju, oraz wszystkie osoby zainteresowane poznaniem podejścia do leczenia biomedycznego.

Traslate-POL